Definities

-De ondernemer (hier: Lindani-adoptionshop), is de natuurlijke of rechtspersoon die produkten en/of diensten aanbied aan derden.

-De consument is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, waarbij gebruik gemaakt wordt van elektronische communicatie.

Algemeen

-Alle op deze website getoonde ontwerpen zijn eigendom van Lindani-adoptionshop en mogen niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

-Lindani-adoptionshop heeft het recht de inhoud van deze website, en de algemene voorwaarden, ten alle tijden te veranderen.

-Lindani-adoptionshop heeft het recht ten alle tijden prijzen en aanbiedingen te wijzigen of te veranderen.

-De definitieve kleuren van de aankomstkaartjes kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. (zie: algemene informatie). Lindani-adoptionshop kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Koopovereenkomst

-Bij het aangaan van de (electronische) koopovereenkomst geeft de consument aan alle infomatie te hebben ontvangen die nodig is om een bewuste koopovereenkomst te sluiten, en geeft tevens hiermee aan de algemene voorwaarden zoals hier beschreven te accepteren.

-Een definitieve koopovereenkomst komt tot stand NA het terugsturen van het definitieve bestelformulier aan Lindani-adoptionshop. Op dit formulier staat alle informatie die nodig is voor Lindani-adoptionshop om uw bestelling te kunnen uitvoeren. (persoonlijke gegevens, teksten aankomstkaartjes,  aantal kaartjes  en enveloppen).

-Volgens de regelgeving van de EU, is een koop, gedaan via electronische weg (Email, internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop betaling dient te volgen.

-Bij het uitblijven van betaling is Lindani-adoptionshop genoodtzaakt na 21 dagen een maning te sturen. Wordt ook hierna niet aan de betaling voldaan zal Lindani-adoptionshop gerechterlijke stappen ondernemen.

-Nadat de definitieve koopovereenkomst tot stand is gekomen zullen uw aankomstkaartjes worden gedrukt door Drukkerij Van de Ven te Hilvarenbeek, onder voorbehoud van overmacht en technische storingen bij de drukkerij of hun directe leveranciers (b.v. leverancier van het papier).

-Betaling dient plaats te vinden aan Lindani-adoptionshop (rekeningnummer en bankgegevens te vinden op deze site onder “bedrijfsinformatie“).

-Mocht het voor Lindani-adoptionshop nodig zijn om een koopovereenkomst te weigeren (b.v. door ziekte, overmacht of technische problemen) zal de desbetreffende consument hierover direkt  worden geinformeerd.

verzending

Drukkerij Van de Ven uit Hilvarenbeek zorgt voor het verzenden van de aankomstkaartjes. Zij werken hiervoor samen met gerenommeerde vervoersorganisaties.  Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd kunnen Lindani-adoptionshop en Drukkerij Van de Ven hierop geen invloed meer uitoefenen.

Bestelling afhalen

-Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verzending van de door u bestelde aankomstkaartjes, is het mogelijk de kaartjes zelf af te halen bij Drukkerij Van de Ven. Dit is mogelijk op maandag t/m vrijdag, van 8:30 tot 16:30 uur (behalve in de vakantieperiodes, tijdig vermeld op deze website).

-Adres: Drukkerij Van de Ven, slibbroek 10, 5081 NS Hilvarenbeek.

Privacy

-De  consument is verplicht nauwkeurig en waarheidsgetrouw alle noodzakelijke informatie te verstrekken aan Lindani-adoptionshop, die nodig is om tot een definitieve koopovereenkomst te komen. (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en verdere informatie zoals aangegeven op het bestelformulier). Deze informatie zal door Lindani-adoptionshop vertrouwelijk worden behandeld.

-Alle door de consument verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestelling en overeenkomst. Geen van deze informatie zal op deze website publiek gemaakt worden (b.v als tekst op een aankomstkaartje). Alle teksten en namen op de kaartjes van deze website zijn fictief.

PDF-proeven/Modelkaartjes

-De  consument heeft recht op twee gratis modelkaartjes en twee gratis digitale proeven (PDF-bestand). (met één gratis correctie-ronde per digitale proef, in totaal dus max. vier PDF-bestanden).

-Voor iedere verdere correctie-ronde geldt een meerprijs van 2,50 euro, die de consument verplicht is te betalen,  ook als er geen koopovereenkomst of bestelling wordt afgesloten.

Annuleren van een bestelling

-Na het afsluiten van de (electronische) koopovereenkomst ist de consument verplicht alle gemaakte kosten te voldoen.

-Mocht u al een koopovereenkomst gesloten hebben en de adoptie kan, schriftelijk aantoonbaar!,  geen doorgang vinden, berekend Lindani-adoptionshop alléén de werkelijk gemaakte kosten (b.v. verzendkosten, al vooraf gestuurde enveloppen e.d.)